Made-in-vietnam.com: Trang thông tin điện tử quảng bá sản phẩm, doanh nghiệp Việt Nam, môi trường kết nối doanh nghiệp Việt Nam với thế giới


Giá trị cốt lõi:
Truyền thông, quảng bá thông tin sản phẩm, dịch vụ của các nhà sản xuất, doanh nghiệp tới cộng đồng và ngược lại thông tin cộng đồng, người mua tới nhà cung cấp:

+ Khuyếch trương, quảng bá sản phẩm Việt Nam chất lượng, uy tín tới cộng đồng

+ Cung cấp thông tin tin cậy về hàng hoá, doanh nghiệp, nhà sản xuất

+ Xây dựng, quảng bá thương hiệu hàng hoá cho nhà sản xuất

+ Môi trường thương mại quốc tế kết nối nhà sản xuất, xuất khẩu Việt Nam với thế giới

 

Made-in-vietnam.com đang xây dựng bởi Công ty CP Miền Đất Lành.

Quý khách, đối tác cần liên hệ, vui lòng điện thoại tới số 04 38437323 hoặc email: thanhnq2003@gmail.com